×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Gertirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

G.T.İ.P. Tespiti

Login failed for user 'USR150731225927'.:SELECT t1.[BolumID],[BolumName],(min(FasilNo) + '-' + max(FasilNo)) FasilNo FROM [Bolum] as t1 join [Fasil] as t2 on t1.[BolumID]=t2.[BolumID] group by t1.[BolumID],[BolumName] order by 1

Bölüm Başlıkları


Bölüm
Açıklama
Fasıl No.
İzh-Arm